quarta-feira, 13 de abril de 2016

MATP - Boletim Informativo nº 14

A Corunha, livre de touradas
A Câmara Municipal da Corunha, capital da província do mesmo nome, na Galiza, aprova uma moção que acaba definitivamente com as touradas e os circos com animais no município. A moção pede também a proibição das touradas em toda a Galiza.


O Pleno municipal vén de aprobar unha moción presentada polo grupo de Goberno, en colaboración coa Asociación Animalista Libera que, a súa vez, tamén se coordinou con outras entidades en defensa dos animais. Así, a Cámara aprobou --cos votos a favor dos e das concelleiras do equipo de Goberno, o PSOE e o BNG, e a abstención do PP-- declarar A Coruña como “cidade contraria ao maltrato animal”. O texto da iniciativa propón que o Concello se comprometa a realizar campañas de sensibilización, tanto propias como conveniadas con entidades que traballan en defensa dos animais. Igualmente, solicita que a Administración local “non subsidie, apoie ou patrocine eventos onde os animais sexan sometidos a trato cruento ou tortura, como é o caso das touradas”, e que “modificando as disposicións regulamentarias municipais, non autorice nin promova ou ampare a instalación de circos con animais no termo municipal”.

A moción, que foi defendida pola concelleira de Medio Ambiente, María García, solicita tamén o apoio da Corporación municipal, para que o Concello “non autorice a instalación de publicidade de espectáculos circenses con animais ou touradas dentro do termo municipal”, e pretende instar á Xunta, así como aos grupos con representación no Parlamento galego, a incorporar ao texto do anteproxecto de lei de protección e benestar dos animais de compañía --actualmente en trámite-- as determinacións precisas para prohibir os espectáculos que traian aparellado o maltrato animal, así como fomentar o respecto cara a fauna con campañas de sensibilización.


Fonte: http://www.coruna.es/